1396/08/24

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - استقلال خوزستان

14:30

رخداد های بازی

35 کلودير ماريني جونيور

پيمان بابايي علي بيک 45

مسيح زاهدي 94

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن