1396/08/29

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - پدیده خراسان

17:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 12

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: آزادی

رخداد های بازی

74 اکبر صادقي بديع

84 محمد رضا خانزاده

92 اکبر ايماني قره آغاج

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اکبر ايماني قره آغاج 6
اکبر صادقي بديع 8
محمد قاضي نجف آبادي 11
محمد رضا خانزاده 3
محمدمهدي مهدي خواني 19 82 محمد اسماعيل نظري 92
سينا زامهران 17 51 حسين مهربان 75
محمد رضا خلعتبري 10 91 رضا صدري 30
محمد رضا ناصحي 7
سعيد جلالي راد 22
سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهاب الدين گردان 1
محمد اسماعيل نظري 92
حيدر بهمني نژاد 74
حسين مهربان 75
علي نعمتي 28
محمد آقاجانپور 24
رضا صدري 30
ميلاد کمنداني 21

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

سيد جلال حسيني خشکباري 4
صادق محرمي 2
علي عليپور 70
عليرضا صفر بيرانوند 1
کمال الدين کاميابي نيا 11
بشار رسن بنيان 5 7 محسن مسلمان 77
علي مصلح 69
گادوين منشا 90 64 سيامک نعمتي 88
محسن ربيع خواه 18
محمد انصاري 15 89 احسان علوان زاده 25
وحيد اميري 19

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

حسين ماهيني 13
حميدرضا طاهرخاني 37
ابوالفضل درويشوند 12
بوژيدار رادوشويچ 44
آدم همتي 21
محسن مسلمان 77
احسان علوان زاده 25
سيامک نعمتي 88