1396/08/09

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - ذوب آهن اصفهان

15:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 11

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

حامد حسينعلي زاده 49

80 جورجي گولسياني

محمد مسلمي پور 87

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 20 63 سيد ايمان موسوي 27
مهدي مهدي پور 6 46 علي حمام 19
جورجي گولسياني 5
سيد محمد ستاري 33
دانيال اسماعيلي فر 23
وحيد محمد زاده 3
محمد نژاد مهدي 2
مرتضي تبريزي 11
محمد رشيد مظاهري 12
سيد محمد رضا حسيني 7
حميد بوحمدان 88

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

معراج اسمعيلي اصفهاني 44
ربيع عطايا 9
مهران درخشان مهر 24
علي حمام 19
محمد رضا عباسي 17
محمد باقر صادقي 1
سيد ايمان موسوي 27
احسان پهلوان 10

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حامد حسينعلي زاده 32 83 شهرام گودرزي 11
محمد رضا آزادي 19 67 محمد نوري 14
محمد نادري 28 46 محمد مسلمي پور 77
علي طاهران سرخه 88
امير نصر آزاداني 70
عارف آقاسي کلاه سرخي 23
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
مهدي شريفي 47
محمد ايران پوريان 2
فرزين گروسيان 1
سينا عشوري 66

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهدي محمديان 33
رضا عبدي 29
علي اسماعيلي 40
محمد مسلمي پور 77
امير اسدزاده 30
محمد نوري 14
فرزاد حاتمي 24
شهرام گودرزي 11