1396/08/09

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - ذوب آهن اصفهان

15:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 11

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

حامد حسينعلي زاده 49

80 جورجي گولسياني

محمد مسلمي پور 87

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 20 63 سيد ايمان موسوي 27
حميد بوحمدان 88
سيد محمد رضا حسيني 7
جورجي گولسياني 5
دانيال اسماعيلي فر 23
سيد محمد ستاري 33
محمد رشيد مظاهري 12
مرتضي تبريزي 11
مهدي مهدي پور 6 46 علي حمام 19
محمد نژاد مهدي 2
وحيد محمد زاده 3

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احسان پهلوان 10
سيد ايمان موسوي 27
محمد باقر صادقي 1
علي حمام 19
مهران درخشان مهر 24
ربيع عطايا 9
معراج اسمعيلي اصفهاني 44
محمد رضا عباسي 17

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

سينا عشوري 66
فرزين گروسيان 1
محمد ايران پوريان 2
حامد حسينعلي زاده 32 83 شهرام گودرزي 11
علي طاهران سرخه 88
محمد رضا آزادي 19 67 محمد نوري 14
مهدي شريفي 47
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
عارف آقاسي کلاه سرخي 23
امير نصر آزاداني 70
محمد نادري 28 46 محمد مسلمي پور 77

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهرام گودرزي 11
فرزاد حاتمي 24
محمد نوري 14
مهدي محمديان 33
محمد مسلمي پور 77
علي اسماعيلي 40
رضا عبدي 29
امير اسدزاده 30