1396/07/27

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - پدیده خراسان

16:00

لیگ برتر

2 : 1

هفته 10

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: سردار جنگل

رخداد های بازی

10 محمد قاضي نجف آبادي

سيد هادي موسوي شيجاني 32

محمد نزهتي 57

ميثم تهي دست 65

66 محمد رضا خانزاده

حسين کعبي 74

86 اکبر صادقي بديع

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اکبر ايماني قره آغاج 6 75 ميلاد کمنداني 21
اکبر صادقي بديع 8
شهاب الدين گردان 1
محمد قاضي نجف آبادي 11
محمد رضا خانزاده 3
مرتضي منصوري 37 86 محمد اسماعيل نظري 92
محمدمهدي مهدي خواني 19
محمد رضا خلعتبري 10
معين عباسيان 23
امين قاسمي نژاد 9 81 رضا صدري 30
سيد عبداله حسيني 5

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد اسماعيل نظري 92
علي نعمتي 28
سينا زامهران 17
محمد آقاجانپور 24
رضا صدري 30
ميلاد کمنداني 21
سعيد جلالي راد 22

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

توحيد غلامي 8
حسين ابراهيمي لاکمه سري 20 72 ميعاد يزداني بجارسري 88
حسين کعبي 13
ميثم تهي دست 33
سيد هادي موسوي شيجاني 4
سيد محمد حسيني 1
حميد ملکي 2
اميد سام کن 44
محمد نزهتي 10
ميثم فردوسي شهرستاني 7 78 علي دهقان 12
ميرهادي ميرجوان 9 56 ميلاد قربان زاده 69

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

ايمان صادقي هستجه 77
سيد احمد سيد صالح آهي 6
شهاب کرمي 46
محمدامين پورنقي 3
علي دهقان 12
محمد رضا الماسخاله 70
ميعاد يزداني بجارسري 88
ميلاد قربان زاده 69