1396/07/21

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - نفت تهران

17:15

لیگ برتر

1 : 0

هفته 9

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

34 حامد آقايي

علي عبداله زاده 58

کرار جاسم محمد 63

محمد شادکام 75

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

عليرضا عزت کرامت 6 60 سامان آقازماني 15
حامد آقايي 60 80 محمدهاشم بيگ زاده 16
امير حسين فشنگ چي 23 71 مجتبي حق دوست 78
پوريا اميني 24
فريد محمدي زاده 4
ميلاد اسفيني فراهاني 12
محمد نصرتي 20
محسن بنگر 8
عيسي آل کثير 10
علي زينالي قلعه 9
سيد امين منوچهري 11

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا حبيب زاده 65
شهاب عادلي 40
فرشاد هاشمي 88
مجتبي حق دوست 78
محمدهاشم بيگ زاده 16
سامان آقازماني 15
احمد آل نعمه 2

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محمد امين درويشي 19 69 محمد شادکام 17
کرار جاسم محمد 13 89 حسين ساکي 14
لوسيانو پريرا مندس 29 86 رضا جبيره 18
آگوستو سزار دوسانتوس 11
ناصر سالاري 1
مگنو باتيستا داسيلوا 6
مسعود ابراهيم زاده 61
مرتضي اسدي 8
محمد زبير نيک نفس 20
علي عبداله زاده 5
حسين بغلاني 15

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا جبيره 18
محمدجواد کردوني 26
حسين ساکي 14
مسلم مجدمي 23
علي هليچي 40
محمد شادکام 17
ميلاد جهاني 9
داود نوشي صوفياني 12