1396/07/21

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - ذوب آهن اصفهان

16:30

لیگ برتر

2 : 2

هفته 9

ورزشگاه: ثامن الائمه

رخداد های بازی

9 کيروش استنلي

22 سيد محمد رضا حسيني

محمد رضا ناصحي 34

امين قاسمي نژاد 45

سيد عبداله حسيني 45

محمد قاضي نجف آبادي 65

اکبر ايماني قره آغاج 68

سيد عبداله حسيني 68

68 سيد محمد رضا حسيني

اکبر صادقي بديع 75

شهاب الدين گردان 82

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 20 63 ربيع عطايا 9
حميد بوحمدان 88
سيد محمد رضا حسيني 7
کيروش استنلي 99
دانيال اسماعيلي فر 23
مهران درخشان مهر 24
محمد رشيد مظاهري 12
مرتضي تبريزي 11 72 سيد ايمان موسوي 27
مهدي مهدي پور 6
محمد نژاد مهدي 2
وحيد محمد زاده 3

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احسان پهلوان 10
سيد ايمان موسوي 27
محمد باقر صادقي 1
جورجي گولسياني 5
سيد محمد ستاري 33
علي حمام 19
ربيع عطايا 9
معراج اسمعيلي اصفهاني 44
محمد رضا عباسي 17

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اکبر ايماني قره آغاج 6
اکبر صادقي بديع 8
شهاب الدين گردان 1
محمد قاضي نجف آبادي 11
محمد رضا خانزاده 3
سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37
محمد رضا خلعتبري 10 87 ميلاد کمنداني 21
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
امين قاسمي نژاد 9 54 حسين مهربان 75

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد اسماعيل نظري 92
محمد آقاجانپور 24
رضا صدري 30
حسين مهربان 75
محمدمهدي مهدي خواني 19
علي نعمتي 28
سينا زامهران 17
ميلاد کمنداني 21
سعيد جلالي راد 22