1396/07/06

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - تراکتورسازي تبریز

14:00

لیگ برتر

1 : 2

هفته 8

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: بنیان دیزل

رخداد های بازی

8 سيد فاخر تهامي

احمد رضا زنده روح 14

25 مهدي شريفي

47 امير نصر آزاداني

ادسون هنريکو 55

سيد محمد خرم الحسيني 72

73 سيد فاخر تهامي

85 فرزاد حاتمي

85 محمد ايران پوريان

مهرداد قنبري 85

ميلاد شيخ فخرالديني 89

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

فرزاد حاتمي 24 85 رضا عبدي 29
فرزين گروسيان 1
محمد ايران پوريان 2
مهدي شريفي 47 58 محمد رضا آزادي 19
مهدي کياني 6
سيد فاخر تهامي 27 95 علي اسماعيلي 40
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
عارف آقاسي کلاه سرخي 23
امير نصر آزاداني 70
امير اسدزاده 30
محمد مسلمي پور 77

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد رضا آزادي 19
علي اسماعيلي 40
رضا عبدي 29
مهدي محمديان 33
ميرعلي حسيني 42
مهدي ببري 26
حامد حسينعلي زاده 32

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

آندرانيک تيموتيان سماراني 14 70 عليرضا ارجمنديان 11
احمد رضا زنده روح 6 59 مهرداد قنبري 19
رضا خالقي فر 10
سامان نريمان جهان 77
اميد جهانبخش 70 70 ميلاد شيخ فخرالديني 34
ادسون هنريکو 15
سيد محمد خرم الحسيني 48
کورش ملکي 12
مسيح زاهدي 26
يوسف سيدي 7

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

پيمان بابايي علي بيک 9
سيد محسن حسيني 44
عليرضا ارجمنديان 11
حسين ابرقويي 21
مهدي کاظمي مزرعه 30
مهرداد قنبري 19
ميلاد شيخ فخرالديني 34
اتابک زارعي 88