1396/07/04

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - سايپـا تهران

17:20

لیگ برتر

1 : 1

هفته 8

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: ذوب آهن فولادشهر

رخداد های بازی

کيروش استنلي 51

مرتضي تبريزي 53

56 اميد خالدي

حميد بوحمدان 61

82 محمدحسين کنعاني زادگان

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

روزبه شاهعلي دوست 4 64 آرش رضاوند 7
محمد رضا سليماني اصل 32 71 محمد عباس زاده 33
مهدي ترابي 9 66 علي قلي زاده 11
رضا علياري گلوجه 3
رضا جعفري 17
محمدحسين کنعاني زادگان 5
محمد رضا اخباري شاد 1
محمد دانشگر 6
حامد شيري 18
ايوب کلانتري 10
اميد خالدي 21

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

مصطفي ناييج پور 20
محمد سلطاني مهر 28
علي شجاعي 15
دانيال ماهيني 2
محمد بايوج رضايي 23
علي قلي زاده 11
محمد عباس زاده 33
حامد فلاح زاده 22
آرش رضاوند 7

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

سيد محمد رضا حسيني 7 84 سيد ايمان موسوي 27
مهدي مهدي پور 6 90 مهدي رجب زاده 30
اسماعيل شريفات 20 46 ربيع عطايا 9
کيروش استنلي 99
سيد محمد ستاري 33
دانيال اسماعيلي فر 23
وحيد محمد زاده 3
محمد نژاد مهدي 2
مرتضي تبريزي 11
محمد رشيد مظاهري 12
حميد بوحمدان 88

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

جورجي گولسياني 5
معراج اسمعيلي اصفهاني 44
ربيع عطايا 9
مهران درخشان مهر 24
محمد رضا عباسي 17
مهدي رجب زاده 30
محمد باقر صادقي 1
سيد ايمان موسوي 27
احسان پهلوان 10