1396/07/04

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - سايپـا تهران

17:20

لیگ برتر

1 : 1

هفته 8

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: ذوب آهن فولادشهر

رخداد های بازی

کيروش استنلي 51

مرتضي تبريزي 53

56 اميد خالدي

حميد بوحمدان 61

82 محمدحسين کنعاني زادگان

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اميد خالدي 21
ايوب کلانتري 10
حامد شيري 18
روزبه شاهعلي دوست 4 64 آرش رضاوند 7
رضا جعفري 17
رضا علياري گلوجه 3
محمد رضا سليماني اصل 32 71 محمد عباس زاده 33
محمد دانشگر 6
محمد رضا اخباري شاد 1
محمدحسين کنعاني زادگان 5
مهدي ترابي 9 66 علي قلي زاده 11

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

آرش رضاوند 7
حامد فلاح زاده 22
محمد سلطاني مهر 28
مصطفي ناييج پور 20
محمد بايوج رضايي 23
دانيال ماهيني 2
علي شجاعي 15
محمد عباس زاده 33
علي قلي زاده 11

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 20 46 ربيع عطايا 9
حميد بوحمدان 88
سيد محمد رضا حسيني 7 84 سيد ايمان موسوي 27
کيروش استنلي 99
دانيال اسماعيلي فر 23
سيد محمد ستاري 33
محمد رشيد مظاهري 12
مرتضي تبريزي 11
مهدي مهدي پور 6 90 مهدي رجب زاده 30
محمد نژاد مهدي 2
وحيد محمد زاده 3

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احسان پهلوان 10
سيد ايمان موسوي 27
محمد باقر صادقي 1
جورجي گولسياني 5
محمد رضا عباسي 17
مهران درخشان مهر 24
ربيع عطايا 9
معراج اسمعيلي اصفهاني 44
مهدي رجب زاده 30