1396/06/31

جزییات مسابقه

پيکان تهران - نفت تهران

18:30

لیگ برتر

3 : 1

هفته 7

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: شهدا

رخداد های بازی

3 عيسي آل کثير

آرمان قاسمي 19

محمدصادق باراني 26

مرتضي آقاخان 34

مرتضي آقاخان 54

73 ميلاد سوري

مرتضي آقاخان 78

سيد ابوالفضل رزاق پور 80

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

عيسي آل کثير 10 85 سيد امين منوچهري 11
احمد اميرکامدار 7 46 پوريا اميني 24
فريد محمدي زاده 4
مجتبي حق دوست 78
ميلاد اسفيني فراهاني 12
محسن بنگر 8
عليرضا عزت کرامت 6
علي زينالي قلعه 9
امير حسين فشنگ چي 23

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهاب عادلي 40
پوريا اميني 24
علي اکبر رضايي 45
فرشاد هاشمي 88
ميلاد سوري 22
محمد نصرتي 20
سيد امين منوچهري 11
حميد خدابنده لو 80

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

امير حسين کريمي دخر آبادي 99 66 بختيار رحماني 11
امير روستايي 90 88 ماهان رحماني نوبراني 14
آرمان قاسمي 16 66 سيد ابوالفضل رزاق پور 13
آرفن بوباکارداف 91
سيد پيام نيازمند 12
مرتضي آقاخان 9
حجت حق وردي 20
محمدصادق باراني 7
علي حمودي 40
سيد مهران موسوي 15
ابوالفضل ابراهيمي 8

بازیکن ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

سينا اسدبيگي 34
نادر محمدي 93
سيد ابوالفضل رزاق پور 13
اميررضا حسن پور 44
فراز امامعلي 88
ماهان رحماني نوبراني 14
بختيار رحماني 11
اميرحسين صادقي 4