1396/06/31

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پدیده خراسان

17:45

لیگ برتر

1 : 2

هفته 7

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

علي طاهران سرخه 77

محمد نادري 79

80 محمد قاضي نجف آبادي

84 محمد رضا خانزاده

89 محمد رضا خلعتبري

محمد ايران پوريان 92

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

امين قاسمي نژاد 9 92 محمد اسماعيل نظري 92
محمد حسين مرادمند 4 66 سيد عبداله حسيني 5
حسين مهربان 75 78 محمدمهدي مهدي خواني 19
مرتضي منصوري 37
معين عباسيان 23
محمد رضا خلعتبري 10
محمد رضا خانزاده 3
محمد قاضي نجف آبادي 11
شهاب الدين گردان 1
اکبر صادقي بديع 8
اکبر ايماني قره آغاج 6

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا صدري 30
سينا زامهران 17
علي نعمتي 28
محمدمهدي مهدي خواني 19
سيد عبداله حسيني 5
سعيد جلالي راد 22
ميلاد کمنداني 21
محمد رضا ناصحي 7
محمد اسماعيل نظري 92

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

علي طاهران سرخه 88 82 فرزاد حاتمي 24
محمد مسلمي پور 77 86 عارف آقاسي کلاه سرخي 23
امير نصر آزاداني 70 89 مهدي ببري 26
محمد رضا آزادي 19
محمد نادري 28
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
سيد فاخر تهامي 27
مهدي کياني 6
مهدي شريفي 47
محمد ايران پوريان 2
فرزين گروسيان 1

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهدي ببري 26
ميرعلي حسيني 42
مهدي محمديان 33
رضا عبدي 29
علي اسماعيلي 40
حامد حسينعلي زاده 32
امير اسدزاده 30
عارف آقاسي کلاه سرخي 23
فرزاد حاتمي 24