1396/06/31

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پدیده خراسان

17:45

لیگ برتر

1 : 2

هفته 7

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

علي طاهران سرخه 77

محمد نادري 79

80 محمد قاضي نجف آبادي

84 محمد رضا خانزاده

89 محمد رضا خلعتبري

محمد ايران پوريان 92

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

امين قاسمي نژاد 9 92 محمد اسماعيل نظري 92
محمد حسين مرادمند 4 66 سيد عبداله حسيني 5
حسين مهربان 75 78 محمدمهدي مهدي خواني 19
اکبر صادقي بديع 8
اکبر ايماني قره آغاج 6
محمد رضا خلعتبري 10
محمد رضا خانزاده 3
محمد قاضي نجف آبادي 11
شهاب الدين گردان 1
مرتضي منصوري 37
معين عباسيان 23

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا صدري 30
سينا زامهران 17
علي نعمتي 28
محمد رضا ناصحي 7
محمد اسماعيل نظري 92
محمدمهدي مهدي خواني 19
سيد عبداله حسيني 5
سعيد جلالي راد 22
ميلاد کمنداني 21

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

علي طاهران سرخه 88 82 فرزاد حاتمي 24
محمد مسلمي پور 77 86 عارف آقاسي کلاه سرخي 23
محمد رضا آزادي 19
مهدي کياني 6
مهدي شريفي 47
محمد ايران پوريان 2
فرزين گروسيان 1
امير نصر آزاداني 70
محمد نادري 28
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
سيد فاخر تهامي 27

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهدي محمديان 33
رضا عبدي 29
علي اسماعيلي 40
فرزاد حاتمي 24
حامد حسينعلي زاده 32
امير اسدزاده 30
عارف آقاسي کلاه سرخي 23