1396/06/31

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پدیده خراسان

17:45

لیگ برتر

1 : 2

هفته 7

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

علي طاهران سرخه 77

محمد نادري 79

80 محمد قاضي نجف آبادي

84 محمد رضا خانزاده

89 محمد رضا خلعتبري

محمد ايران پوريان 92

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اکبر ايماني قره آغاج 6
اکبر صادقي بديع 8
شهاب الدين گردان 1
محمد قاضي نجف آبادي 11
محمد حسين مرادمند 4 66 سيد عبداله حسيني 5
امين قاسمي نژاد 9 92 محمد اسماعيل نظري 92
مرتضي منصوري 37
حسين مهربان 75 78 محمدمهدي مهدي خواني 19
محمد رضا خانزاده 3
محمد رضا خلعتبري 10
معين عباسيان 23

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد اسماعيل نظري 92
سينا زامهران 17
رضا صدري 30
سيد عبداله حسيني 5
محمدمهدي مهدي خواني 19
علي نعمتي 28
محمد رضا ناصحي 7
ميلاد کمنداني 21
سعيد جلالي راد 22

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

فرزين گروسيان 1
محمد ايران پوريان 2
مهدي شريفي 47
مهدي کياني 6
سيد فاخر تهامي 27
علي طاهران سرخه 88 82 فرزاد حاتمي 24
محمد رضا آزادي 19
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
امير نصر آزاداني 70 89 مهدي ببري 26
محمد نادري 28
محمد مسلمي پور 77 86 عارف آقاسي کلاه سرخي 23

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

فرزاد حاتمي 24
ميرعلي حسيني 42
مهدي ببري 26
حامد حسينعلي زاده 32
علي اسماعيلي 40
رضا عبدي 29
مهدي محمديان 33
عارف آقاسي کلاه سرخي 23
امير اسدزاده 30