جزئیات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

 • 13
 • مرتضي تبريزي
 • 30
 • سيد محمد رضا حسيني
 • 46
 • مرتضي تبريزي
 • 65
 • مرتضي تبريزي
 • 70
 • سيد محمد رضا حسيني
 • 93
 • مرتضي تبريزي

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن شماره پیراهن