1396/06/23

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - صنعت نفت آبادان

18:45

لیگ برتر

2 : 0

هفته 6

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: قدس

رخداد های بازی

حسين ابراهيمي لاکمه سري 6

6 داود نوشي صوفياني

محمد نزهتي 14

31 لوسيانو پريرا مندس

علي دهقان 41

حسين کعبي 66

محمد نزهتي 93

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

داود نوشي صوفياني 12
علي عبداله زاده 5
کرار جاسم محمد 13
لوسيانو پريرا مندس 29
محسن حميدي 16
محمد شادکام 17
آگوستو سزار دوسانتوس 11
مرتضي اسدي 8
مسعود ابراهيم زاده 61
مگنو باتيستا داسيلوا 6
محمد امين درويشي 19 46 محمد زبير نيک نفس 20

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد زبير نيک نفس 20
محمد دريس 22
مسلم مجدمي 23
حسين ساکي 14
رضا جبيره 18
ميلاد جهاني 9
ناصر سالاري 1

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حسين ابراهيمي لاکمه سري 20 72 شهاب کرمي 46
حسين کعبي 13
سيد احمد سيد صالح آهي 6
محمد نزهتي 10
ميثم تهي دست 33
سيد محمد حسيني 1
علي دهقان 12 69 ميعاد يزداني بجارسري 88
اميد سام کن 44
مهرداد جماعتي 24
ميلاد قربان زاده 69 85 محمد رضا الماسخاله 70
ميثم فردوسي شهرستاني 7

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

ايمان صادقي هستجه 77
شهاب کرمي 46
محمد لطفي ضيابري 21
حميد ملکي 2
محمد رضا الماسخاله 70
ميعاد يزداني بجارسري 88
ميرهادي ميرجوان 9