جزئیات مسابقه

پيکان تهران - فولاد خوزستان

1396/06/02 20:15

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 43
  • بختيار رحماني

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن شماره پیراهن