جزئیات مسابقه

صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان

1396/05/31 20:30

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 38
  • مهدي رجب زاده
  • 68
  • مهران درخشان مهر
  • 78
  • آگوستو سزار دوسانتوس
  • 93
  • آگوستو سزار دوسانتوس

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن