1396/05/05

جزییات مسابقه

نفت تهران - سپيدرود رشت

21:00

لیگ برتر

2 : 1

هفته 1

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: تختی

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

جليل شعراني

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

10 محمد نزهتي

48 سيد محسن حسيني

49 حسين ابراهيمي لاکمه سري

نادر هوشيار 56

عيسي آل کثير 61

63 سيد احمد سيد صالح آهي

محمد نصرتي 64

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

توحيد غلامي 8
حسين ابراهيمي لاکمه سري 20 61 ميعاد يزداني بجارسري 88
حسين کعبي 13
سيد احمد سيد صالح آهي 6
سيد محسن حسيني 14
سيد محمد ميري 19
سيد محمد حسيني 1
محمد لطفي ضيابري 21 46 مصطفي حق شناس 0
محمد نزهتي 10
محمد رضا الماسخاله 70 67 غلامرضا رضايي 30
ميلاد قربان زاده 69

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

ايمان صادقي هستجه 77
ميرهادي ميرجوان 9
سيد هادي موسوي شيجاني 4
مصطفي حق شناس 0
غلامرضا رضايي 30
ميعاد يزداني بجارسري 88
ميثم فردوسي شهرستاني 7

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احمد اميرکامدار 7
امير حسين فشنگ چي 23 93 حامد آقايي 60
عليرضا عزت کرامت 6
عيسي آل کثير 10
محمد نصرتي 20 74 حسين جعفري آني 66
محمدهاشم بيگ زاده 16
فرشاد هاشمي 88
ميلاد اسفيني فراهاني 12
نادر هوشيار 26 81 جهانبخش ذبيحي طاهر 5
فريد محمدي زاده 4

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

حامد آقايي 60
جهانبخش ذبيحي طاهر 5
حسين جعفري آني 66