جزئیات مسابقه

پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان

1395/06/31 17:00
لیگ برتر
3 : 3
هفته7
استادیوم :ثامن الائمه
تماشاگران حاضر:600نفر
وقت اضافه:7
بازی های گذشته پدیده خراسان و صنعت نفت آبادان

داوران

داور اول اشکان خورشيدي
کمک داور اول محمدرضا اميني
کمک داور دوم محسن سلطاني
داور چهارم وحيد کاظمي

رخدادهای مسابقه

 • 6
 • محمد شادکام
 • 33
 • محمد رضا پور محمد ابوذر
 • 47
 • فريبرز گرامي
 • 70
 • حسين زامهران
 • 78
 • محمد علي مرداني
 • 81
 • حکيم نصاري
 • 85
 • محمد شادکام
 • 90
 • محمد رضا ناصحي
 • 94
 • محمد علي مرداني
 • 94
 • محمد علي مرداني

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
حسن هوري 1
حسين بغلاني 15
حکيم نصاري 8 91 محمود داري زاده 12
علي عبداله زاده 5 78 محمد زبير نيک نفس 20
محمد رضا پور محمد ابوذر 7
ميلاد جهاني 11
فرشاد فرجي خنکداري 3
مجتبي ممشلي 4
محمد شادکام 17
گويي هيان کيم 6
برونو اوليويرا ماتوس 14 70 رشيد البي 2

بازیکنان ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن
رضا نوروزي 9
محمد زبير نيک نفس 20
امير زليکاني تلاوکي 10
محمود داري زاده 12
محمد دريس 33
مسلم مجدمي 23
رشيد البي 2

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
ابولحسن جعفري 17
شهاب الدين گردان 35
فريبرز گرامي 3 68 محمد علي مرداني 11
محمد حسين مرادمند 4
محمد رضا خرسند نيا 8 55 يونس شاکري 10
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
ميلاد کمنداني 21 79 حسين زامهران 27
کريم احمدي 6
وارازدات هارويان 2
دريسا ديار اسويوبا 36

بازیکنان ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن
مجتبي روشنگر زمارم 1
محسن يوسفي 13
يونس شاکري 10
حسين زامهران 27
محمد علي مرداني 11
سيد عبداله حسيني 5
سينا زامهران 28