• گلزنان لیگ برتر




تعداد 6 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
محسن يوسفي - پدیده خراسان
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
اکبر ايماني قره آغاج - پدیده خراسان معين عباسيان - پدیده خراسان
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهرداد کفشگري - پدیده خراسان يونس شاکري - پدیده خراسان حسين زامهران - پدیده خراسان محمد علي مرداني - پدیده خراسان
محمد رضا ناصحي - پدیده خراسان دريسا ديار اسويوبا - پدیده خراسان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مرتضي منصوري - پدیده خراسان حسين مهربان - پدیده خراسان محمد حسين مرادمند - پدیده خراسان