• گلزنان لیگ برتر
تعداد 6 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مسعود حسن زاده حجبي - سپاهان اصفهان
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهرداد محمدي کشمرزي - سپاهان اصفهان احسان حاجي صفي - سپاهان اصفهان جلال الدين علي محمدي - سپاهان اصفهان
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
حسين پاپي - سپاهان اصفهان طالب ريکاني - سپاهان اصفهان فريد بهزادي کريمي - سپاهان اصفهان موسي کوليبالي - سپاهان اصفهان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
رضا ميرزايي - سپاهان اصفهان عارف غلامي - سپاهان اصفهان ميلاد سرلک چيوا - سپاهان اصفهان رسول نويدکيا - سپاهان اصفهان
سرور جباروف - سپاهان اصفهان