• گلزنان لیگ برتر
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
آلويس برترند نانگ - پارس جنوبي جم
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
علي دشتي - پارس جنوبي جم اميد سينگ - پارس جنوبي جم
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
حامد نورمحمدي - پارس جنوبي جم فرشاد محمدي مهر - پارس جنوبي جم
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
حسين پور اميني - پارس جنوبي جم ابراهيم صالحي - پارس جنوبي جم وحيد حمدي نژاد روانقي - پارس جنوبي جم فرشاد سالاروند - پارس جنوبي جم
احسان تاييدي - پارس جنوبي جم مهدي زبيدي - پارس جنوبي جم