• گلزنان لیگ برتر
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
ايوب کلانتري - سیاه جامگان
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
عباس عسکري - سیاه جامگان
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
پيام ملکيان - سیاه جامگان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
غلامحسين بادامکي - سیاه جامگان روح الله سيف اللهي مقدم - سیاه جامگان رضا درويشي - سیاه جامگان گوران جرکويچ - سیاه جامگان
محمد رضا خانزاده - سیاه جامگان محسن آذرباد - سیاه جامگان رضا شربتي - سیاه جامگان مهران عسگري - سیاه جامگان