• لیست کارت های ابوالفضل علايي
  • استقلال تهران : استقلال خوزستان 1396/05/13

    84 کارت زرد

  • گسترش فولاد : استقلال خوزستان 1396/08/24

    8 کارت زرد