• لیست کارت های امير نصر آزاداني
  • استقلال خوزستان : تراکتورسازي تبریز 1396/05/05

    80 کارت زرد