• لیست کارت های فرناندو ده خسوس
 • استقلال تهران : گسترش فولاد 1395/09/05

  75 کارت قرمز

 • صنعت نفت آبادان : گسترش فولاد 1395/10/06

  90 کارت زرد

 • پيکان تهران : گسترش فولاد 1395/10/23

  93 کارت زرد

 • پدیده خراسان : گسترش فولاد 1395/12/13

  69 کارت زرد