• لیست کارت های حکيم نصاري
 • صنعت نفت آبادان : تراکتورسازي تبریز 1395/05/11

  78 کارت زرد

 • پدیده خراسان : صنعت نفت آبادان 1395/06/31

  81 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : پرسپولیس تهران 1396/01/12

  38 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : سیاه جامگان 1396/01/25

  70 کارت زرد