• لیست کارت های حسين کعبي
 • سپيدرود رشت : پيکان تهران 1396/05/27

  26 کارت زرد

 • سپيدرود رشت : صنعت نفت آبادان 1396/06/23

  66 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : سپيدرود رشت 1396/06/30

  27 کارت زرد

 • سايپـا تهران : سپيدرود رشت 1396/07/21

  89 کارت زرد

 • سپيدرود رشت : پدیده خراسان 1396/07/27

  74 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سپيدرود رشت 1396/09/03

  77 کارت زرد

 • سپيدرود رشت : پرسپولیس تهران 1396/09/15

  81 کارت زرد