• لیست کارت های حسين ابراهيمي لاکمه سري
 • نفت تهران : سپيدرود رشت 1396/05/05

  49 کارت زرد

 • سپيدرود رشت : استقلال تهران 1396/07/04

  27 کارت زرد

 • پارس جنوبي جم : سپيدرود رشت 1396/08/11

  28 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سپيدرود رشت 1396/09/03

  91 کارت زرد

 • سیاه جامگان : سپيدرود رشت 1396/10/08

  21 کارت زرد