• لیست کارت های حسين ابراهيمي لاکمه سري
  • نفت تهران : سپيدرود رشت 1396/05/05

    49 کارت زرد

  • سپيدرود رشت : استقلال تهران 1396/07/04

    27 کارت زرد