• لیست کارت های حامد لک
 • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

  33 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : صباي قم 1395/10/03

  48 کارت زرد

 • پدیده خراسان : سايپـا تهران 1395/11/09

  92 کارت زرد

 • سايپـا تهران : فولاد خوزستان 1395/11/14

  91 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سايپـا تهران 1395/12/13

  91 کارت زرد

 • سايپـا تهران : نفت تهران 1396/01/18

  90 کارت زرد