• لیست کارت های فرشاد سالاروند
  • استقلال خوزستان : پرسپولیس تهران 1395/07/29

    92 کارت زرد

  • استقلال خوزستان : صباي قم 1395/10/03

    94 کارت زرد