• لیست کارت های جلال الدين علي محمدي
 • ماشین سازی تبریز : سپاهان اصفهان 1395/06/25

  45 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : فولاد خوزستان 1395/09/04

  71 کارت زرد

 • پدیده خراسان : سپاهان اصفهان 1395/10/24

  91 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : تراکتورسازي تبریز 1396/02/09

  65 کارت زرد