• لیست کارت های سيد جلال عبدي
 • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

  90 کارت زرد

 • پيکان تهران : سپاهان اصفهان 1395/11/14

  42 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : ماشین سازی تبریز 1395/11/21

  83 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : سپاهان اصفهان 1396/01/18

  48 کارت زرد