• لیست کارت های سيد جلال عبدي
  • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

    90 کارت زرد

  • پيکان تهران : سپاهان اصفهان 1395/11/14

    42 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : ماشین سازی تبریز 1395/11/21

    83 کارت زرد