• لیست کارت های عزت الله پورقاز
 • استقلال خوزستان : نفت تهران 1395/05/21

  93 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : استقلال خوزستان 1395/06/25

  64 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : پيکان تهران 1395/06/30

  5 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : پرسپولیس تهران 1395/07/29

  75 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : استقلال خوزستان 1395/08/07

  44 کارت زرد

 • گسترش فولاد : استقلال خوزستان 1395/09/25

  86 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سايپـا تهران 1395/10/24

  94 کارت زرد

 • سايپـا تهران : استقلال تهران 1395/12/18

  82 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : سايپـا تهران 1396/01/12

  25 کارت قرمز

 • پيکان تهران : سايپـا تهران 1396/02/09

  87 کارت زرد