• لیست کارت های دانيال اسماعيلي فر
 • صباي قم : ذوب آهن اصفهان 1395/06/20

  73 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : ذوب آهن اصفهان 1395/09/18

  66 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : فولاد خوزستان 1395/11/04

  44 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : نفت تهران 1395/12/19

  57 کارت زرد