• لیست کارت های ميثم دورقي
  • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

    55 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : استقلال خوزستان 1395/05/16

    60 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : پيکان تهران 1396/02/14

    69 کارت زرد