• لیست کارت های ايوب کلانتري
 • سیاه جامگان : سايپـا تهران 1395/05/15

  45 کارت زرد

 • سیاه جامگان : استقلال تهران 1395/07/24

  91 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سايپـا تهران 1395/12/13

  41 کارت زرد

 • سايپـا تهران : استقلال تهران 1395/12/18

  88 کارت زرد 94 کارت زردوقرمز