• لیست کارت های ايوب کلانتري
  • سیاه جامگان : سايپـا تهران 1395/05/15

    45 کارت زرد

  • سیاه جامگان : استقلال تهران 1395/07/24

    91 کارت زرد