• لیست کارت های علي قلي زاده
 • سايپـا تهران : صنعت نفت آبادان 1396/05/12

  93 کارت زرد

 • سايپـا تهران : سیاه جامگان 1396/09/04

  85 کارت قرمز

 • استقلال تهران : سايپـا تهران 1396/10/22

  28 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سايپـا تهران 1396/10/28

  67 کارت زرد

 • سايپـا تهران : نفت تهران 1397/01/17

  38 کارت زرد