• لیست کارت های يوسف سيدي
  • گسترش فولاد : سپيدرود رشت 1396/05/19

    94 کارت زرد

  • صنعت نفت آبادان : گسترش فولاد 1396/08/12

    78 کارت زرد