• لیست کارت های يوسف وکيا
 • فولاد خوزستان : استقلال تهران 1395/08/06

  84 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : نفت تهران 1395/09/11

  87 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : فولاد خوزستان 1395/09/19

  35 کارت زرد

 • پيکان تهران : فولاد خوزستان 1395/10/03

  43 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : تراکتورسازي تبریز 1395/12/20

  61 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : فولاد خوزستان 1396/02/09

  90 کارت زرد