• لیست کارت های اميد خالدي
 • سايپـا تهران : پدیده خراسان 1395/05/21

  31 کارت زرد

 • استقلال تهران : سايپـا تهران 1395/07/30

  33 کارت زرد

 • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

  73 کارت زرد

 • سايپـا تهران : پيکان تهران 1395/09/25

  63 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سايپـا تهران 1395/10/24

  83 کارت زرد

 • سايپـا تهران : فولاد خوزستان 1395/11/14

  81 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سايپـا تهران 1395/12/13

  80 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : سايپـا تهران 1396/01/12

  82 کارت زرد

 • سايپـا تهران : نفت تهران 1396/01/18

  61 کارت زرد

 • سايپـا تهران : صنعت نفت آبادان 1396/01/31

  54 کارت زرد