• لیست کارت های اميد ابراهيمي
 • پرسپولیس تهران : استقلال تهران 1395/06/26

  13 کارت زرد

 • استقلال تهران : تراکتورسازي تبریز 1395/09/19

  29 کارت زرد

 • نفت تهران : استقلال تهران 1395/10/23

  16 کارت زرد

 • استقلال تهران : پرسپولیس تهران 1395/11/24

  23 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : استقلال تهران 1396/01/31

  92 کارت زرد