• لیست کارت های فرشيد باقري
  • پرسپولیس تهران : استقلال تهران 1395/06/26

    69 کارت زرد