• لیست کارت های فرشيد باقري
  • پرسپولیس تهران : استقلال تهران 1395/06/26

    69 کارت زرد

  • سايپـا تهران : استقلال تهران 1395/12/18

    90 کارت زرد

  • گسترش فولاد : استقلال تهران 1396/01/17

    40 کارت زرد