• لیست کارت های فرشيد اسماعيلي
 • فولاد خوزستان : استقلال تهران 1395/08/06

  45 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : استقلال تهران 1395/10/05

  21 کارت زرد

 • استقلال تهران : پيکان تهران 1395/11/08

  93 کارت زرد

 • استقلال تهران : پرسپولیس تهران 1395/11/24

  74 کارت زرد