• لیست کارت های غلامرضا رضايي
 • سیاه جامگان : سايپـا تهران 1395/05/15

  23 کارت زرد

 • سايپـا تهران : سپاهان اصفهان 1395/08/06

  7 کارت زرد

 • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

  29 کارت زرد

 • سايپـا تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/10/29

  41 کارت زرد