• لیست کارت های جورجي گولسياني
 • پيکان تهران : ذوب آهن اصفهان 1396/05/20

  57 کارت زرد 69 کارت زردوقرمز

 • تراکتورسازي تبریز : ذوب آهن اصفهان 1396/08/09

  80 کارت زرد

 • گسترش فولاد : ذوب آهن اصفهان 1396/10/08

  32 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : صنعت نفت آبادان 1396/10/28

  83 کارت زرد

 • سايپـا تهران : ذوب آهن اصفهان 1396/11/19

  14 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : پدیده خراسان 1396/12/05

  68 کارت زرد