• لیست کارت های علي طاهران سرخه
 • تراکتورسازي تبریز : پرسپولیس تهران 1396/05/12

  80 کارت زرد

 • استقلال تهران : تراکتورسازي تبریز 1396/05/20

  41 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : پدیده خراسان 1396/06/31

  77 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : فولاد خوزستان 1396/09/15

  93 کارت زرد