• لیست کارت های سيد عليرضا زندولي
 • استقلال خوزستان : سايپـا تهران 1396/05/19

  23 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : پارس جنوبي جم 1396/06/02

  97 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : پيکان تهران 1396/09/03

  50 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1396/10/03

  24 کارت زرد