• لیست کارت های سيامک کورشي
 • سیاه جامگان : سايپـا تهران 1395/05/15

  45 کارت زرد

 • سايپـا تهران : استقلال خوزستان 1395/09/11

  14 کارت زرد

 • سايپـا تهران : پيکان تهران 1395/09/25

  92 کارت زرد

 • گسترش فولاد : سايپـا تهران 1395/11/21

  90 کارت قرمز