• لیست کارت های رابسون جانواريو
 • پيکان تهران : استقلال تهران 1395/05/21

  42 کارت زرد

 • استقلال تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/21

  75 کارت زرد

 • استقلال تهران : پرسپولیس تهران 1395/11/24

  27 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : استقلال تهران 1396/01/31

  10 کارت زرد