• لیست کارت های رابسون جانواريو
  • پيکان تهران : استقلال تهران 1395/05/21

    42 کارت زرد

  • استقلال تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/21

    75 کارت زرد

  • استقلال تهران : پرسپولیس تهران 1395/11/24

    27 کارت زرد