• لیست کارت های سروش رفيعي تل گري
 • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

  69 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

  90 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سپاهان اصفهان 1395/09/26

  63 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : تراکتورسازي تبریز 1395/11/17

  52 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سپاهان اصفهان 1395/11/28

  27 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : ذوب آهن اصفهان 1396/02/09

  90 کارت زرد