• لیست کارت های احسان حاجي صفي
 • ذوب آهن اصفهان : سپاهان اصفهان 1395/07/24

  21 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : صنعت نفت آبادان 1395/11/09

  43 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سپاهان اصفهان 1395/11/28

  70 کارت زرد 85 کارت زردوقرمز

 • سپاهان اصفهان : سايپـا تهران 1396/01/12

  85 کارت زرد