• لیست کارت های سامان نريمان جهان
  • فولاد خوزستان : ماشین سازی تبریز 1395/05/05

    92 کارت زرد

  • سیاه جامگان : ماشین سازی تبریز 1395/09/26

    68 کارت زرد